SNOBBEN hade flygdagar den månadsskiftet juni-juli.
Det var fint flygväder.
 

Ulf  "Snobben" Erikssons röda fina earobatic och Mats Ottossons motorseglande Cirrus.

Snobben har naturligtvis även linflyg vilket saknas hos många klubbar som bara riktar in sig på "stort dyrt rökigt och bullrigt radiostyrt".

Vill man vara miljövänlig så är elflyg ett bra alternativ - tyst och rent. Bengt flög med många modeller - här en Kamel - nä Tiger är det väl.

Man bjöd  på korv och läsk.

Tack för en trevlig helg.

 

Tillbaka till Hugos flygsida

Till Snobbens hemsida